Tổng quan về công nghệ in 3D SLA

Công nghệ in 3D SLA (Stereolithography) được thương mại hóa đầu tiên trong tất cả các công nghệ in 3d. Nó được phát minh bởi Người đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ của 3D Systems, Ông Chuck Hull vào những năm 1980. Xem thêm...