Đại lý ủy quyền Tập Đoàn Shining3D® tại Việt Nam

Vượt qua hàng loạt yêu cầu khắc khe về năng lực hợp tác Quốc Tế, đồng thời cạnh tranh với các doanh nghiệp đầu ngành trong nước. Từ ngày 9/11/2016, Công ty TNHH 3D Smart Solutions đã trở thành Đại Lý Ủy Quyền Chính Thức của Tập Đoàn Shining 3D® (Shining 3D Tech Co., Ltd) tại Việt Nam. Qua đó, 3D Smart Solutions sẽ chịu trách nhiệm về sản phẩm, thiết bị công nghệ 3D của Tập Đoàn Tập Đoàn Shining 3D® tại Việt Nam Xem thêm…