Chúng tôi cung cấp dịch vụ mô phỏng quá trình đúc áp lực cao. Dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp bạn tránh được các thử nghiệm tốn kém và các phương pháp sai lệch trên các nguyên mẫu trong quá trình phát triển sản phẩm và khuôn mẫu.

Dịch vụ mô phỏng thường mang tính hiệu quả cao nhất về chi phí đầu tư và là phương tiện để có được giải pháp nhanh nhất cho các vấn đề với khuôn đúc quy mô nhỏ hoặc các dự án mang tính cấp bách, bằng cách đưa ra nhiều phương án khác nhau. Dịch vụ của chúng tôi có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề khác nhau với vật đúc có sẵn hoặc hoàn toàn mới trong những xưởng đúc mà ở đó chưa có các công cụ hỡ trợ hữu hiệu. 

phan tich khuon duc kim loai

Khách hàng nghĩ về chúng tôi

ONE STOP 3D SOLUTIONS FOR PRODUCT DEVELOPMENT