Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế theo ý tưởng cho khách hàng nhằm giúp họ đẩy nhanh thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và nâng cao hiệu quả về thiết kế sản phẩm. Trong suốt quá trình thiết kế sản phẩm, các kỹ sư của chúng tôi sẽ kết hợp sự hiểu biết về các yêu cầu của sản phẩm với xu hướng thị trường để tạo ra ý tưởng phù hợp nhất cho khách hàng và người tiêu dùng. Như là một yêu cầu của quá trình sáng tạo sản phảm đó, mô hình sản phẩm cuối cùng sẽ đi qua quá trình thiết kế, mô phỏng, phân tích và tạo mẫu, do đó làm giảm chi phí phát triển và thời gian cho khách hàng.


thiết kế theo ý tưởng - 3D smart solutionsthiết kế theo ý tưởng 3D smart solutions-2
3D smart solutions-thiết kế theo ý tưởng

Khách hàng nghĩ về chúng tôi

ONE STOP 3D SOLUTIONS FOR PRODUCT DEVELOPMENT