Cung cấp & đào tạo PowerMill tại Gốm Sứ Minh Long I

Chuyển giao công nghệ máy scan 3d và in 3d tại ĐH Việt Đức (VGU)