in 3d công nghệ Polyjet

Dự án  on  Tháng Hai 13, 2018  by  3DS Team

Dự án in 3d mô hình Robot điện tử

Dự án in 3d mô hình Robot điện tử

Robot điện tử: 32 chi tiết

Công nghệ Polyjet

Vật liệu: VeroClear

Thời gian in: 20 tiếng

 

Tham khảo trang thông tin các dự án công nghệ 3D bới 3D Smart Solutions tại đây

 

Rate this post