Thấy được cả vân tay trên dữ liệu quét 3d

Dự án  lúc  12/02/2018  bởi  Tony 3D

Dự án quét 3d đặc biệt với độ phân giải cực cao, để có thể thấy được từng dấu vân tay trên dữ liệu 3d bằng máy quét 3d của công ty 3D Smart Solutions.

Dự án quét 3d đặc biệt với độ phân giải cực cao, để có thể thấy được từng dấu vân tay trên dữ liệu 3d bằng máy quét 3d của công ty 3D Smart Solutions,

Dữ liệu quét 3d cực nét

Hình ảnh sản phẩm gốc

Mẫu gốc bàn tay mô hình giốn y như thật

Dữ liệu quét 3d hoàn thành

Bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy chi tiết các dấu vâng tay trên dữ liệu quét 3d cực nét

 

Tham khảo trang thông tin các dự án công nghệ 3D bới 3D Smart Solutions tại đây

 

Rate this post