Full-color Desktop 3D Printer

may-in-3d-da-mau-full-colour

Depowder Recycling System

gal_20160324_l356

3D Printing Software

gal_20160119_cqxt

Binder

Binder

Sản phẩm in bằng máy T10

DSC_6602

Đối tác trực tiếp của chúng tôi

Máy In 3D đa màu sắc ( Full-Color )
4.97 (32) votes