Sự kết hợp chưa từng có tiền lệ của tốc độ, sự chính xác và cơ chế điều khiển tối giản “một nút” cho hệ thống kiểm tra 3D tự động không tiếp xúc
Tăng tốc quy trình đảm bảo chất lượng kiểm tra sản phẩm đầu vào và đầu ra trong chuỗi sản xuất, hạ thấp chi phí chất lượng và tăng tốc thời gian sản phẩm ra thị trường.

So sánh máy Scan 3D Cybergage360 với các hệ thống đo kiểm khác

• Máy scan 3d CyberGage360 là hệ thống duy nhất tối giản thao tác đo kiểm và không cần đồ gá-không cần phải xoay mẫu trong khi kiểm tra.
• Dễ dàng vận hành-những hệ thống khác được tích hợp các chương trình kèm theo phức tạp, rất khó để nắm bắt toàn bộ - CyberGage360 cung cấp hệ thống điều khiển tối giản “một nút”
• Quét được toàn bộ biên dạng hình học bề mặt của mẫu
• So sánh với dữ liệu CAD - mẫu được quét 3D sau đó so sánh với dữ liệu CAD đã được thiết kế.
• Hệ thống đo không tiếp xúc - cho phép bạn đo kiểm mà không làm mẫu bị biến dạng hoặc hư hại.
• Báo cáo kiểm tra được xây dựng và vận hành bởi phần mềm Polyworks.
Được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ đo kiểm quang số, hệ thống CyberGage360 có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp từ ngành tự động hóa, hàng không vũ trụ đến sản xuất sản phẩm điện tử, lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác MPEe = 0.010mm+L/10000 và tốc độ kiểm tra sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất.

Độ chính xác cao với công nghệ MRS

• Quét tự động chính xác cao toàn bộ 360 độ bề mặt của mẫu với sai số 10 microns.
• Tích hợp công nghệ Ngăn Chặn Phản Xạ đa phương được đăng ký bản quyền bởi CyberOptics. Giúp hạn chế sự biến dạng đo lường của hệ thống đo lượng quang số cấp chính xác cao.

3D-Multi-Reflection-Suppression-MRS-3dss.vn
(3D Multi-Reflection Suppression - MRS)

Vận hành đơn giản với cơ chế điều khiển “một nút”

• Quét mẫu đơn giản với cơ chế điều khiển tự động một nút.
• Tăng tốc lựa chọn chương trình nhiệm vụ với Bar Code Part ID
• cung cấp sự vận hành thận thiện với môi trường làm việc trong nhà máy và thời gian đào tạo vận hành ngắn
• xuất báo cáo kiểm tra tự động bao gồm so sánh dữ liệu quét 3D với CAD tiêu chuẩn hoặc theo các bản mẫu có sẵn.
• chương trình off-line với các mẫu kiểm tra sơ bộ.
• loại trừ việc kiểm tra phụ thuộc vào đồ gá
• cân chỉnh máy nhanh chóng và đơn giản.

Chức năng quét nhanh dưới 3 phút - máy scan 3d CyberGage360

• Quét toàn bộ biên dạng 3D của mẫu với dung sai cao trong 3 phút
• Thuận tiện quét các sản phẩm gần hoàn thiện với kích thước lớn tốc độ nhanh.
Thiết kế cho việc sử dụng công nghệ quang số vào nhiều mục đíc, máy scan 3d CyberGage360 có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp từ ngành tự động hóa, hàng không vũ trụ đến sản xuất sản phẩm điện tử và các lĩnh vực tốc độ kiểm tra sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất.