Solutionix Corp là một công ty sản xuất máy scan 3D hàng đầu, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất bằng cách giới thiệu các hệ thống đo lường 3D sáng tạo ra thị trường toàn cầu.

Máy scan Solutionix bao gồm các công cụ tự động hóa Solutionix C500D-Series và phần mềm xử lý hậu kỳ ezScan.

logo_solutionix

Máy scan Solutionix

Máy Scan Solutionix C500

 

Solutionix C500

Máy Scan Solutionix D-series

Solutionix D-series