Thiết Bị Đo, Dụng Cụ Đo qua các thời kỳ phát triển

Độ chính xác, đặc tính Dễ sử dụng và Tốc độ là một trong các yếu tố cơ bản. Nó liên quan chặt chẽ đến quá trình phát triển, phát minh các thiết bị đo lường, dụng cụ đo trên toàn thế giới. Trải qua nhiều thập kỷ cho đến nay, việc kiểm soát chất lượng sản phẩm – gia công cắt gọt, bồi đắp đều đã trở nên đơn giản mà hiệu quả hơn xưa. Bởi áp dụng các phương pháp tân tiến nhất.

Xem thêm…

Cải tiến sản xuất với Máy quét 3D và Phần mềm Geomagic Control X

Quét 3d và kiểm tra các chi tiết được gia công sản xuất CNC, in 3d kim loại và sản phẩm đúc mẫu chảy hỗ trợ bởi in 3d. Giúp giảm chi phí, hạn chế tối thiểu phải làm đi làm lại và cải thiện độ chính xác và chất lượng. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu chi tiết về giải pháp đo 3d tích hợp giữa phần mềm Geomagic Control X và máy quét 3d.

Xem thêm…

Tại sao kích thước hình học và dung sai (GD&T) quan trọng?

Tại sao GD&T quan trọng ? Hãy tưởng tượng người Thiết Kế xác định chức năng của từng bộ phận. Người đứng máy (gia công) biết cần chú ý chổ nào trong quá trình sản xuất để chi tiết để đáp ứng chất lượng. Và kỹ sư chất lượng biết cách kiểm tra các chi tiết đó. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao mọi người nên có cùng một sự hiểu biết. Về cách mà một chi tiết được sản xuất thành công lại trở nên quan trọng nhất. Ứng dụng phần mềm đo lường 3D có xử lý được vấn đề này?

Read More