HDSD phần mềm Geomagic Essentials – Phần 3

3D Smart Solutions sẽ tiếp tục chuỗi các bài tập hướng dẫn sử dụng Gemagic Essentials. Ở phần 3 này, 3DS sẽ hướng dẫn người dùng quy trình để đưa một file lưới 3D bất kỳ về tọa độ Oxyz cũng như công cụ AutoSurface trên phần mềm Geomagic Essentials.

Xem thêm...

HDSD phần mềm Geomagic Essentials – Phần 2

Phần 2 này, 3D Smart Solutions sẽ tiếp tục hướng dẫn và giúp người dùng nắm được các công cụ để hiệu chỉnh file lưới 3D trên Geomagic Essentials. Quy trình này sẽ giúp người dùng dễ dàng xử lý một file lưới thô từ máy quét 3D thành một file lưới chất lượng cao hơn đủ điều kiện để lập trình gia công CNC stl, phân tích, mô phỏng,...

Xem thêm...

Scan 3d tượng Đức Mẹ Núi Cúi Đồng Nai

Scan 3D tượng Đức Mẹ Núi Cúi Đồng Nai cao 3,4 mét trong nhà xưởng. Nhằm phục vụ cho thiết kế thi công tượng Đức Mẹ cao 50 mét trong tương lai. Công nghệ 3D đã là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác lập kế hoạch, chuẩn bị phương án thi công chính xác và an toàn đối với các công trình tượng đài có kích thước rất lớn. Xem thêm…

Kiểm soát dung sai Thiết Kế Ngược

dung sai thiết kế ngược

DUNG SAI THIẾT KẾ NGƯỢC & KIỂM SOÁT SAI LỆCH. Thiết kế ngược để có được biên dạng sản phẩm giống mẫu không khó. Có khó là thiết kế đạt được dung sai cho phép, kiểm soát sai lệch tối thiếu. Đảm bảo file CAD càng chính xác so với mẫu thực tế thì càng tốt. Xem thêm…

Thiết kế 3d đồ chơi trẻ em

Dự án 3d thiết kế ngược đồ chơi trẻ em, gồm 8 chi tiết lắp ghép với nhau. File CAD phải đảm bảo lắp ghép chính xác, không bị giao nhau và đặc biệt là phải thoát khuôn, các đường parting line được thiết kế bố trí chuyên nghiệp sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình tách khuôn, thiết kế khuôn ép nhựa. Xem thêm…