MẸO GIẢM CHI PHÍ IN 3D

  lúc  23/10/2019  bởi  Tony 3D

Thủ thuật in 3D

1. Tạo rỗng chi tiết

Việc tạo rỗng bản in giúp cho vật liệu sử dụng trong quá trình in được giảm đi, từ đó giảm giá thành in 3D. Tuy nhiên, việc tạo rỗng bản in cần suy xét đến các yêu cầu của bản in cho phù hợp với mục đích sử dụng sau khi in.

Tạo rỗng để in 3d
H1.1 Chi tiết chưa tạo rỗng tiêu tốn 374.7 ml vật liệu resin
H1.2 Chi tiết đã tạo rỗng chỉ tiêu tốn 63.03 ml vật liệu resin

2. In với số lượng lớn

Việc in với số lượng lớn giúp giảm chi phí khấu hao vận hành thiết bị, từ đó giảm chi phí in 3D

H2 Bản in số lượng lớn

3. Chọn quá trình xử lý mẫu in phù hợp

Dựa vào mục đích sử dụng bản in, lựa chọn quá trình xử lý bề mặt đóng góp không nhỏ trong việc giảm chi phí in 3D.

H3 Xử lý bề mặt bản in sau khi in

4. Lựa chọn vật liệu phù hợp

Mỗi loại vật liệu, sẽ có các thuộc tính khác nhau cho từng ứng dụng riêng biệt. Vì vậy, lựa chọn đúng loại vật liệu cho bản in phù hợp với mục đích sử dụng đóng góp không nhỏ trong việc giảm chi phí in 3D

Vật liệu in 3d đa dạng
H4 Vật liệu in 3D đa dạng từ 3DS

5. Liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất

Hãy liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất để có giá ưu đãi khi quý khách in mẫu với số lượng lớn hoặc mẫu có giá trị cao. Chính sách giảm giá sẽ được áp dụng cho quý khách lên đến 20%

MẸO GIẢM CHI PHÍ IN 3D
5 (3) votes