MASSIVIT 3D: Công nghệ in 3d GDP – GEL DISPENSING PRINTING

Khi nhắc đến in 3D, ta thường chỉ có ý niệm về các loại Máy in 3d để bàn cỡ nhỏ. Nhưng không phải mọi thứ đều có thể in 3d trên những máy in bị hạn chế kích thước này. Nếu chúng ta cần in 3d các mô hình lớn hơn, chúng ta phải cắt nó thành các phần nhỏ để nó có thể vừa với thể tích in 3d của máy. Đây thực sự là một giải pháp thô sơ cho một vấn đề đang xảy ra. Mặt khác tốc độ in 3d FDM/FFF khá chậm khiến việc in các vật thể lớn trở thành một nhiệm vụ không dễ dàng. Xem thêm…