In 3D là gì?

{IN 3D LÀ GÌ?} Trên thế giới có nhiều công nghệ tạo mẫu nhanh khác nhau, nhưng tất cả đều sử dụng một quy trình gồm 5 bước cơ bản. Các bước thực hiện như sau:

Tạo mô hình CAD 3 chiều
Chuyển đổi mô hình CAD sang định dạng STL
Cắt file STL thành những tiết diện theo thứ tự trên trục Z
Xây dựng mô hình (một) lớp trên đỉnh của lớp trước đó
Làm sạch và hoàn thành vật thể Xem thêm…