Đo kiểm thân xe ô tô kết hợp Solutionix C500 và Photogrammetry

Quét 3D các vật thể lớn lên đến vài mét mà vẫn đảm bảo được độ chính xác lên đến vài chục micron là một thử thách khá lớn đối với nhiều máy quét 3D hiện nay. Đặc biệt trong công việc đo kiểm thân xe ô tô, nếu chỉ quét theo phương pháp thông thường thì sai số thể tích của dữ liệu quét có thể lên đến vài milimet, không thể đáp ứng yêu cầu về độ chính xác cao khi kiểm tra.

Để giải quyết vấn đề này, đội ngũ kỹ thuật của 3DS đã áp dụng phương pháp kết hợp máy quét 3D Solutionix C500 với hệ thống Photogrammetry V-STARS/N của Geodetic Systems trong quá trình quét và đo kiểm thân xe ô tô 7 chỗ.

Read More