Quét 3d là gì ? Lợi ích mang lại từ scan 3d

Quét 3d là gì – Một công nghệ không tiếp xúc, không phá hủy, có thể chụp kỹ thuật số hình dạng của các vật thể vật lý bằng cách sử dụng một dòng ánh sáng laser hoặc một vùng ánh sáng. Dữ liệu thu được bằng máy quét 3d là đám mây điểm mô tả chính xác biên dạng bề mặt của một vật thể. Nói cách khác, quét 3D là một cách để chụp một đối tượng vật lý ở thế giới thật với kích thước và hình dạng chính xác và đưa vào thế giới máy tính kỹ thuật số ba chiều. Xem thêm…