Sao chép biên dạng sản phẩm bằng máy đo VMM 2D

Được lắp đặt khá phổ biến trong các xưởng sản xuất, đặc biệt là ở các phòng kiểm tra chất lượng (QC), máy đo VMM 2D kính phóng đã không còn quá xa lạ đối với các doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, ngoài ứng dụng đặc trưng là đo đạc, kiểm tra biên dạng, VMM 2D còn có thể được áp dụng để sao chép biên dạng sản phẩm phục vụ cho quá trình thiết kế ngược hay phát triển các sản phẩm mới. Xem thêm…