Sao chép biên dạng sản phẩm bằng máy đo VMM 2D

Được lắp đặt khá phổ biến trong các xưởng sản xuất, đặc biệt là ở các phòng kiểm tra chất lượng (QC), máy đo VMM 2D kính phóng đã không còn quá xa lạ đối với các doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, ngoài ứng dụng đặc trưng là đo đạc, kiểm tra biên dạng, VMM 2D còn có thể được áp dụng để sao chép biên dạng sản phẩm phục vụ cho quá trình thiết kế ngược hay phát triển các sản phẩm mới.

Với các mẫu phẳng như các miếng ron trong lốc máy, bánh răng, bảng mạch… người thiết kế sẽ dễ dàng lấy được biên dạng mẫu chỉ với một vài thao tác đơn giản. Đặc biệt hơn, khi kết hợp với việc quét 3D, ta có thể lấy được chính xác biên dạng ở những vị trí máy quét khó có thể lấy rõ như lỗ, rãnh nhỏ, … từ đó có thể tối ưu và đảm bảo độ chính xác khi thiết kế mẫu.

Xem thêm…