Kiểm soát dung sai Thiết Kế Ngược

dung sai thiết kế ngược

DUNG SAI THIẾT KẾ NGƯỢC & KIỂM SOÁT SAI LỆCH

Thiết kế ngược để có được biên dạng sản phẩm giống mẫu không khó. Có khó là thiết kế đạt được dung sai cho phép, kiểm soát sai lệch tối thiếu. Đảm bảo file CAD càng chính xác so với mẫu thực tế thì càng tốt. Xem thêm…

Thiết kế Ngược là gì?

A. Giới thiệu sơ lược về Kỹ thuật ngược (Reverse Engineering)

Kỹ thuật đảo ngược (Thiết Kế Ngược) là một trong những ứng dụng phổ biến nhất của máy quét 3D trong ngành công nghiệp hiện nay. Trước đây, nhiều kỹ sư đã sử dụng các phương pháp đo truyền thống như thước cặp để lấy dữ liệu gốc của các chi tiết và thực hiện các bản vẽ trong phần mềm CAD. Khi gặp các sản phẩm cấu trúc phức tạp, thường phải mất nhiều thời gian để đo và dễ bị lỗi. Xem thêm...