MẸO GIẢM CHI PHÍ IN 3D

Thủ thuật in 3D

1. Tạo rỗng chi tiết

Việc tạo rỗng bản in giúp cho vật liệu sử dụng trong quá trình in được giảm đi, từ đó giảm giá thành in 3D. Tuy nhiên, việc tạo rỗng bản in cần suy xét đến các yêu cầu của bản in cho phù hợp với mục đích sử dụng sau khi in. Xem thêm…