Tầm nhìn:

Trở thành công xưởng cung cấp dịch vụ giải pháp 3D Chuyên Nghiệp của Thế Giới

Giá Trị cốt lõi của 3.D.S.S:

  • 3 - 3 CÓ & 3 KHÔNG
Có điểm chung không khước từ
Có kỷ luật, không nản chí
Có đam mê. không giới hạn
  • Development - Liên tục cải tiến để phát triển bền vững
  • Sabbatical - Theo tục xưa của người Do Thái thông minh, cứ 7 năm 1 lần sẽ có 1 năm gọi là năm Xaba: vào năm này mọi người nghỉ cày cấy, tha nợ, trả nợ cho người lô nệ. Sau này, các giáo sư Do Thái thường dành cả 1 năm xaba để nghỉ ngơi đi tham quan và nghiên cứu. 3DSS hướng đến sức mạnh tinh thần, chúng tôi tập trung chăm sóc mặt tinh thần cho tất cả các thành viên trong công ty để đảm bảo họ có thể phát huy 100% trí tuệ trong công việc.
  • System - tổ chức là yếu tố then chốt trong hoạt động phát triển công ty, mọi thành viên đều hiểu sức mạnh của tổ chức và cam kết tuân thủ.

Khách hàng nghĩ về chúng tôi

Đối tác của 3DSS