Phần mềm Mastercam 2021 có gì mới? Phần 4 – General : Solid Chaining

Tin tức  lúc  20/07/2020  bởi  Thai Pham

Để lập trình đường dao đối với bất kỳ phần mềm CAM nào. Ta cần chọn đối tượng gia công để định nghĩa phần bị cắt đi, phần cần tránh va chạm… Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu xem phần mềm Mastercam 2021 đã cải thiện Solid Chaining như thế nào nhé.

Back Side Loop Support

Khi chọn các Chain ở chế độ mờ. Mastercam hiển thị một biên dạng kín liên kết với mặt ngay cả khi mặt nằm ở mặt sau của part.

phần mềm Mastercam 2021

Chọn Chains song song với mặt Cplane

Chế độ Cplane mới đã thay thế chế độ Face trong hộp thoại Solid Chaining.

phần mềm Mastercam 2021

Chức năng thay đổi tùy thuộc vào phương thức chaining bạn sử dụng với chế độ Cplane.

Khi bạn chọn Cplane và sử dụng phương pháp chọn chain là Edges. Chỉ các cạnh song song với Cplane đang hoạt động là có thể chọn.

Khi bạn chọn Cplane và sử dụng phương pháp chọn chain là Loop. Chỉ các chuỗi song song với Cplane đang hoạt động là có thể chọn.

Khi bạn chọn Cplane và sử dụng phương pháp chọn chain là Face. Chỉ các bề mặt song song với Cplane đang hoạt động là có thể được chọn. Khi lựa chọn nâng cao, như nhấp đúp hoặc nhấp ba lần. Thì tất cả các mặt ở cùng độ sâu Z với mặt được chọn sẽ được chọn. Sử dụng chế độ window để chọn các mặt ở cùng độ sâu Z.

Tự động điều chỉnh điểm bắt đầu và điểm kết thúc của Chain

Tùy chọn Dynamic Start Point trong wireframe chaining hiện có sẵn cho solid chaining. Dynamic Start Point cho phép bạn chỉ định điểm bắt đầu mới của chain mà không cần tạo hình dạng khung dây trước.

phần mềm Mastercam 2021

Lathe Chaining

Tham khảo bài viết Lathe solid chaining để biết thêm chi tiết.

Selecting Outer Open and Shared Edges

Ở bản Mastercam 2021, đã có các tính năng chọn chain là Open Edges và Shared Edges. Trong phiên bản mới Mastercam 2021, các tính năng này được đổi tên thành Outer open edges và Outer shared edges.

Outer shared edges
Outer open edges

Nhiều phương thức lựa chọn được thêm vào Loop

Phương pháp lựa chọn bổ sung hiện có sẵn khi sử dụng chế độ Loop:

  • [Shift+click] to select tangent faces.
  • [Alt+click] to vector select.
  • [Ctrl+click] to select matching fillets and holes.
  • Window-select to select multiple faces.
  • [Ctrl+Shift+click] to select similar faces.
  • Double-click to select a feature.
  • [Ctrl+Shift+double-click] to select similar features.
  • Triple-click to select the solid body.

Cải thiện hỗ trợ trực quan khi chọn Edge Shared

Workflow của solid chaining đã được tăng cường khi sử dụng các phương thức Loop hoặc Partial Loop. Mastercam không còn trình bày hộp thoại Chọn mặt tham chiếu (Pick a Reference Face) cho phép bạn quay vòng qua các mặt tham chiếu có thể để chọn mặt chính xác cho chuỗi. Trong phần mềm Mastercam 2021, bạn di chuột qua hình học cho đến khi vòng lặp chính xác hiển thị.

3D Smart Solutions

 

 


Về 3D Smart Solutions

Tiên phong trong cung cấp giải pháp và dịch vụ công nghệ 3d tại Việt Nam. Tiêu chí hoạt động của chúng tôi là: Làm Đúng Ngay Từ Lần Đầu Tiên. Hãy bình luận trên trang FacebookLinkedin của chúng tôi! Đừng quên đăng ký bản tin hàng tuần miễn phí của chúng tôi, với tất cả tin tức mới nhất về Giải pháp 3D được gửi thẳng đến địa chỉ email của bạn.