master3dgagemaster3dgage
Cải thiện chất lượng và tăng năng suất và giảm tính năng thừa với Master3DGage. Thiết kế nhẹ, không dây, hỗ trợ pin, nó lý tưởng để sử dụng trong phòng chất lượng, trên tầng cửa hàng hoặc tại hiện trường. Giờ đây, việc kiểm tra máy và báo cáo có thể được thực hiện trong quá trình, ngay tại trung tâm gia công CNC trong khi chi tiết vẫn được kẹp tại chỗ. Master3DGage là một CMM di động, chính xác.

Kiểm tra F.A.I trong vài phút

Master3DGage, được cung cấp bởi hãng Verisurf Hoa Kỳ, đo rất nhanh và dễ sử dụng. Việc kiểm tra F.A.I thường mất hàng giờ có thể được hoàn thành trong vài phút với quy trình làm việc: Căn chỉnh - Kiểm tra - Báo cáo dễ dàng. Báo cáo chính xác và chuyên nghiệp có thể được xuất ra ở nhiều định dạng trình bày tiêu chuẩn. Bao gồm PDF 3D, Excel, PowerPoint, Word, HTML.

master3dgage

Quét 3D và Thiết Kế Ngược

Khi nói đến Thiết Kế Ngược, Master3DGage được hỗ trợ bởi Verisurf cho phép bạn hoàn thành công việc, từ đầu đến cuối. Các sản phẩm vật lý  có thể được đo chính xác bằng đầu dò cảm ứng hoặc đầu laser (tùy chọn). Quy trình công việc từ: Đo / Quyét - Lưới - Mô hình CAD được thực hiện nhanh chóng. Tạo ra các tệp 3D phù hợp cho in 3D hoặc tiếp tục sản xuất các mô hình CAD 3D thông minh.

master3dgage

Thông số thiết bị

Sẵn sàng để thấy sự khác biệt?

• Tải tài liệu brochure • Lên lịch trình diễn • Yêu cầu báo giá

Liên hệ chúng tôi!