3DS & Hành Trình 7 Năm

"Con người" là Triết lý, là cốt lõi là tất cả của 3DS. 
3DS tự hào đã và đang có một TEAM tuyệt vời.
..”

                                                                                                                                     (CEO. Trương Tấn Tòng)

Read More

TPP & Cơ Khí đừng để “Thua trên sân nhà”

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một hiệp định thương mại sẽ thúc đẩy và mở rộng thị trường quốc tế của các nước thành viên. Hơn thế nữa, TPP sẽ đặt ra các quy tắc thương mại tiêu chuẩn cao và xử lý các vấn đề kinh tế toàn cầu của thế kỷ 21. Vậy những nội dung đàm phán TPP ảnh hưởng đến lĩnh vực cơ khí là gì? Xem thêm…