Ngôi nhà được xây dựng bằng công nghệ in 3D trong 24h

Lần trình diễn đầu tiên của công nghệ in 3D là một ngôi nhà ấm cúng, rộng 37m vuông với hình dạng cong đặc biệt. Một ngôi nhà mới đã được dựng lên ở một thị trấn bên ngoài Moscow, nhưng căn nhà này không được xây dựng theo cách truyền thống - nó được xây dựng bằng in 3D.
Xem thêm...

Admatec giới thiệu máy in 3D vật liệu gốm sứ ADMAFLEX 2.0

Vật liệu, vật liệu và vật liệu … Đó là tất cả những gì chúng tôi nghe về lĩnh vực in 3D trong thời gian gần đây khi mà các công ty bắt đầu phân bổ ngân quỹ cho việc nghiên cứu và phát triển mọi thứ liên quan đến nghành khoa học vật liệu đằng sau những thứ chúng tôi dùng để in 3D. Xem thêm…