Dạy nghề theo mô hình kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp

Ứng dụng công nghệ 3D vào trong giảng dạy là một xu hướng đúng đắn đã được đại đa số trường dạy nghề trên thế giới áp dụng từ nhiều thập kỷ qua. Lĩnh vực công nghệ tạo mẫu nhanh hay công nghiệp 3d được đặc biệt quan tâm nhiều hơn bao giờ hết tại các trường dạy nghề từ đầu năm 2017, do sức nóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa. Xem thêm...