Đô thị xanh hơn bởi màn hình sinh thái được in 3D

Sự cách tân mới nhất đến từ công nghệ in 3d. In 3d đang giải quyết một số thách thức môi trường lớn nhất đang được thế giới quan tâm. Vấn đề tái chế nhựa, nước thải và đa dạng sinh học đang xuống cấp nhanh chóng trong môi trường đô thị. Bigrep tiên phong trong cuộc tranh đấu bởi một nguyên mẫu đột phá trong kiến ​​trúc đô thị: Màn hình sinh thái GENESIS 3D Xem thêm...

Sản xuất Bồi Đắp hỗ trợ y tế trong cuộc chiến chống lại Covid-19

Toàn bộ các nhà cung cấp Giải pháp 3D, thiết kế thông minh và sản xuất bồi đắp đang sử dụng các công nghệ mới nhất của mình để hỗ trợ loài người trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Là nhà phát triển và cung cấp các thiết bị công nghệ cao và tiên phong trong ngành công nghiệp sản xuất bồi đắp và số hóa 3D. Xem thêm…