8 Quy tắc Mới của Quy định Thiết bị Y tế cho in 3d tại bệnh viện

Tin tức  lúc  27/08/2021  bởi  Tony 3D

Từ ngày 26 tháng 5 năm 2021, Quy định mới về thiết bị y tế Medical Device Regulation (MDR) đã được áp dụng đầy đủ. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đối với bệnh viện của bạn? Và bạn cần tuân theo những quy tắc nào để in 3d tại bệnh viện? 3DS đã tổng hợp một cách tổng quan ngắn gọn về tám quy tắc chính trong điều 5.5 của quy định mà bạn cần biết.

in 3d tại bệnh viện
Hình ảnh từ Materialise

Thay đổi đáng chú ý nhất do các quy tắc mới này mang lại là: Để có thể in 3d tại bệnh viện, các cơ sở y tế sẽ cần một  hệ thống quản lý chất lượng trong các phòng thí nghiệm in 3D của họ. Hệ thống quản lý chất lượng chi tiết cung cấp một khuôn khổ có cấu trúc. Có thể giúp các bệnh viện tối ưu hóa chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Giảm các sai sót trong quá trình sản xuất. Và tăng uy tín của phòng thí nghiệm in 3D trong bệnh viện (Point-of-Care 3d printing).

Với kinh nghiệm rộng lớn như một nhà sản xuất thiết bị. Đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết cho hoạt động trong một hệ thống quản lý chất lượng được quy định, đó là một lĩnh vực mà Materialise rất quen thuộc. Nhưng còn các yêu cầu MDR khác thì sao?

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định MDR mới, công ty 3D Smart Solutions đã tổng hợp một cách tổng quan ngắn gọn về quy định mới đối với các cơ sở In 3D tại bệnh viện. Các bạn xem chi tiết như sau đây hoặc tải xuống dưới dạng PDF.


Về 3D Smart Solutions

Tiên phong trong cung cấp giải pháp và dịch vụ công nghệ 3d tại Việt Nam. Tiêu chí hoạt động của chúng tôi là: Làm Đúng Ngay Từ Lần Đầu Tiên. Hãy bình luận trên trang FacebookLinkedin của chúng tôi! Đừng quên đăng ký bản tin hàng tuần miễn phí của chúng tôi, với tất cả tin tức mới nhất về Giải pháp 3D được gửi thẳng đến địa chỉ email của bạn.