9 yếu tố công nghệ tạo nên nền tảng cho nền Công Nghiệp 4.0

Tin tức  on  31/05/2019  by  3DS Team

Cách mạng Công Nghiệp 4.0 đã và đang có những tác động rất quan trọng với ngành cơ khí sản xuất góp phần nâng cao sự canh tranh về chất lượng của các sản phẩm trong nước, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất cơ khí trước những thách thức mới. Hãy cùng 3D smart solutions tìm hiểu những yếu tố công nghệ nền tảng cho nền Công Nghiệp 4.0

9-yeu-to-cong-nghe-nen-tang-cho-nen-cong-nghiep-4-0

9 yếu tố công nghệ tạo nên nền tảng cho nền Công Nghiệp 4.0

Theo báo cáo của Boston Consulting Group, nền Công Nghiệp 4.0 được hình thành từ 9 yếu tố sau đây:

1. Dữ Liệu Lớn Và Phân Tích Dữ Liệu Lớn

 • Việc thu cập và đánh giá toàn diện các dữ liệu đến từ nhiều nguồn khác nhau – hệ thống và thiết bị sản xuất cũng như hệ thống quản lý doanh nghiệp và khách hàng; nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định thời gian thực

2. Robots Tự Động Hóa

 • Robots là thiết bị hơn cả tự động hóa, linh động và hợp tác. Các thiết bị sẽ tương tác với một bên khác để làm việc bên cạnh con người một cách an toàn. Các robots này sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí và có khả năng làm việc với phạm vi lớn.

3. Mô Phỏng

 • Mô phỏng 3D các sản phẩm, vật liệu và quy trình sản xuất đã được áp dụng trên các giai đoạn kỹ thuật trong sản xuất.
 • Nhưng trong tương lai, các mô phỏng sẽ được sử dụng trong việc vận hành các thiết bị máy móc. Các mô phỏng này sẽ tận dụng dữ liệu theo thời gian thực nhằm phản chiếu thế giới vật chất trước một mô hình ảo.
 • Việc vận hành sẽ có thể được kiểm tra và tối ưu hóa các cài đặt máy móc tại thế giới ảo trước những thay đổi vật lý, đồng thời giảm thiếu thời gian cài đặt và gia tăng chất lượng.

4. Tích Hợp Hệ Thống Ngang Và Dọc

 • Tất cả các hệ thống thông tin ngày nay đều chưa được tích hợp hoàn toàn, từ các phòng ban cho đến các bộ phận kỹ thuật, sản xuất và dịch vụ.
 • Nhưng với công nghệ 4.0, các công ty, phòng ban, các bộ phận chức năng và các bộ phận nhân lực sẽ trở nên gắn kết như một công ty chéo; phổ biến phát triển mạng lưới tích hợp dữ liệu và kích hoạt chuỗi giá trị tự động hóa.

9-yeu-to-cong-nghe-nen-tang-cho-nen-cong-nghiep-4-0

5. Công Nghệ Vạn Vật Kết Nối (IOT)

 • Các cảm biến và máy móc sản xuất được kết nối và được sử dung máy tính nhúng. Trong Nền Công Nghiệp Vạn Vật Kết Nối, càng nhiều thiết bị được kết nối sẽ cho phép chúng được giao tiếp và tương tác với nhau và điều khiển tập trung.

Xem thêm: 

MTA Việt Nam 2019 – Ngành công nghiệp cơ khí thời công nghệ 4.0

6. An Ninh Mạng

 • Bảo vê hệ thống công nghiệp thiết yếu và dây chuyền sản xuất từ các mối đe dọa an ninh mạng là yếu tố được yêu cầu.
 • Các cuộc trao đổi đáng tin cây, bảo mật và nhận diện làm giả và truy cập vào hệ thống quản lý máy móc và người dung là điều cần thiết.

7. Đám Mây

 • Nền công nghiệp 4.0 sẽ đòi hỏi sự phát triển của việc chia sẻ dữ liệu thông qua các trang mạng và quyền hạn công ty. Việc vận hành công nghệ đám mây sẽ được cải thiện, thời gian tương tác có thể đạt đến chỉ 1 vài mili giây.
 • Như một kết quả của việc đẩy mạnh năng suất, dữ liệu máy móc và các chức năng sẽ được thúc đẩy triển khai lên đám mây.

8. Sản Xuất Bồi Đắp

 • Áp dụng sản xuất bồi đắp, như việc in 3D làm nguyên mẫu và sản xuất các thành phần riêng lẻ được nhanh hơn và giảm cụ thể khối lượng công việc.

9. Tăng Cường Tính Thực Tế

 • Trong giai đoạn bắt đầu, các công ty sẽ cần sử dụng nhiều hơn tính thực tế để cải thiện việc đưa ra quết định và quy trình làm việc. Trong thế giới ảo, các bên vận hành sẽ học được

Và đây cũng là nội dung chính của sự kiện triển lãm thương mại Quốc Tế hàng đầu về công cụ, cơ khi chính xác và gia công kim loại - MTA Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức 2 - 5/7/2019 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh).

 

MTA-viet-nam-2019