Thiết kế nón bảo hiểm

Một số mẫu nón bảo hiểm được scan 3d, thiết kế ngược và chỉnh sửa kích thước, chức năng cho phù hợp với thị trường trong nước Xem thêm…

Đo kiểm 3d khung ô tô xe khách

Dự án đo quét 3d phục vụ kiểm tra chất lượng khung sắt ô tô và thiết kế ngược phần đầu ô tô Bus tại Tracomeco; Là một trong những dự án lớn của 3DS, vì phải vượt qua nhiều nhà thầu chuyên nghiệp khắp cả nước để có thể nhận được hợp đồng. Xem thêm…

Scan 3d mũi khoan địa chất

Mũi khoan địa chất đường kính 1,8 mét, dài 2,5 mét được 3DS đo quét 3d để lưu trữ dữ liệu 3d ngay khi mũi khoan được nhập khẩu và trước khi làm việc lần đầu tiên, Xem thêm…