Phân tích khuôn ép nhựa – CAE

Dự án  lúc  13/02/2018  bởi  Tony 3D

Dư án phân tích khuôn ép nhựa bằng phần mềm Moldex3D. Phân tích tối ưu hóa thiết kế sản phẩm nhựa, phát hiện sớm các sự cố ép nhựa do ảnh hưởng từ thiết kế khuôn như:

Dư án phân tích khuôn ép nhựa bằng phần mềm Moldex3D. Phân tích tối ưu hóa thiết kế sản phẩm nhựa, phát hiện sớm các sự cố ép nhựa do ảnh hưởng từ thiết kế khuôn như:

  • Vị trí cổng bơm keo chưa đúng
  • Mẫu sản phẩm bị cong vênh, biến dạng
  • Bọt khí, rỗ khí
  • Weld line
  • Và các lỗi khác

Tham khảo trang thông tin các dự án công nghệ 3D bới 3D Smart Solutions tại đây