Quét 3d cửa gỗ Biệt thự Phú Mỹ Hưng

Dự án  lúc  12/02/2018  bởi  Tony 3D

Số hóa 3d cửa gỗ Biệt thự Phú Mỹ Hưng bằng máy scan 3d để lưu giữ và phục chế khi cần. Việc sử dụng công nghệ quét 3D cho phép xây dựng các bản sao của các đối tượng thực mà không cần dùng khuôn kỹ thuật mà trong nhiều trường hợp có thể tốn kém hơn, khó khăn hơn. Hoặc quá khó khăn để thực hiện được,

Việc sử dụng công nghệ quét 3D cho phép xây dựng các bản sao của các đối tượng thực mà không cần dùng khuôn kỹ thuật mà trong nhiều trường hợp có thể tốn kém hơn, khó khăn hơn. Hoặc quá khó khăn để thực hiện được, đặc biệt đối với các đồ tạo tác di sản văn hóa quý giá hoặc tinh tế.

Việc số hóa 3d các đối tượng sẽ thu được dữ liệu bề mặt 3d ở dạng lưới đa giác (mesh) cho phép sử dụng trong lập trình gia công CNC nhằm nâng cao hiệu suất và công nghiệp hóa

 

Tham khảo trang thông tin các dự án công nghệ 3D bới 3D Smart Solutions tại đây

 

Quét 3d cửa gỗ Biệt thự Phú Mỹ Hưng
5 (1) vote