Quét 3d cửa gỗ Biệt thự Phú Mỹ Hưng

Dự án  lúc  12/02/2018  bởi  Tony 3D

Số hóa 3d cửa gỗ Biệt thự Phú Mỹ Hưng bằng máy scan 3d để lưu giữ và phục chế khi cần. Việc sử dụng công nghệ quét 3D cho phép xây dựng các bản sao của các đối tượng thực mà không cần dùng khuôn kỹ thuật mà trong nhiều trường hợp có thể tốn kém hơn, khó khăn hơn. Hoặc quá khó khăn để thực hiện được,

Việc sử dụng công nghệ quét 3D cho phép xây dựng các bản sao của các đối tượng thực mà không cần dùng khuôn kỹ thuật mà trong nhiều trường hợp có thể tốn kém hơn, khó khăn hơn. Hoặc quá khó khăn để thực hiện được, đặc biệt đối với các đồ tạo tác di sản văn hóa quý giá hoặc tinh tế.

Việc số hóa 3d các đối tượng sẽ thu được dữ liệu bề mặt 3d ở dạng lưới đa giác (mesh) cho phép sử dụng trong lập trình gia công CNC nhằm nâng cao hiệu suất và công nghiệp hóa

 

Tham khảo trang thông tin các dự án công nghệ 3D bới 3D Smart Solutions tại đây

 


Về 3D Smart Solutions

Tiên phong trong cung cấp giải pháp và dịch vụ công nghệ 3d tại Việt Nam. Tiêu chí hoạt động của chúng tôi là: Làm Đúng Ngay Từ Lần Đầu Tiên. Hãy bình luận trên trang FacebookLinkedin của chúng tôi! Đừng quên đăng ký bản tin hàng tuần miễn phí của chúng tôi, với tất cả tin tức mới nhất về Giải pháp 3D được gửi thẳng đến địa chỉ email của bạn.