Đo quét 3d khung sắt xi ô tô khách

Dự án  lúc  13/02/2018  bởi  Tony 3D

Dự án đo quét 3d và thiết kế ngược khung sắt xi phần đầu ô tô Bus tại Tracomeco là một trong những dự án lớn của 3DS, vì phải vượt qua nhiều nhà thầu chuyên nghiệp khắp cả nước để có thể nhận được hợp đồng,

Dự án đo quét 3d và thiết kế ngược khung sắt xi phần đầu ô tô Bus tại Tracomeco là một trong những dự án lớn của 3DS, vì phải vượt qua nhiều nhà thầu chuyên nghiệp khắp cả nước để có thể nhận được hợp đồng,

Hệ thống thiết bị sử dụng: Atos I 2M
Thời gian thực hiện quét 3d: 3 ngày
Thời gian xử lý thiết kế ngược: 10 ngày
Thời gian bóc tách bản vẽ và lên kích thước gia công: 10 ngày

Khảo sát phương án Scan 3D
Khả năng đo quét sản phẩm có kích thước rất lớn
Hệ thống đo quét 3D linh động mọi địa hình
Hệ thống đo quét 3D linh động mọi địa hình
Hệ thống đo quét 3D linh động mọi địa hình

Dữ liệu quét 3d phải đảm bảo độ chính xác cao, để phục vụ cho quá trình thiết kế ngược được thuận lợi

Sản phẩm hoàn chỉnh
Sản phẩm hoàn chỉnh

Dữ liệu quét 3d dạng mesh sẽ được lưu trữ như là file gốc để so sánh với sản phẩm sau khi sản xuất nhằm kiểm tra sai số sản xuất nếu có

Kiểm tra sai số thiết kế
Kiểm tra sai số thiết kế

Tham khảo trang thông tin các dự án công nghệ 3D bới 3D Smart Solutions tại đây

Đo quét 3d khung sắt xi ô tô khách
5 (1) vote