Thiết Kế Ngược – ốp sườn xe máy

Dự án  lúc  13/02/2018  bởi  Tony 3D

Dự án thiết kế ngược (xử lý file scan 3d, và chuyển biến thành dữ liệu CAD)

Dự án thiết kế ngược (xử lý file scan 3d, và chuyển biến thành dữ liệu CAD)

Sản phẩm ốp sườn xe máy:
– Máy quét 3D: Atos core
– Phần mềm thiết kế ngược: Geomagic Design X
– Thời gian: 6 tiếng

 

 

Tham khảo trang thông tin các dự án công nghệ 3D bới 3D Smart Solutions tại đây

 


Về 3D Smart Solutions

Tiên phong trong cung cấp giải pháp và dịch vụ công nghệ 3d tại Việt Nam. Tiêu chí hoạt động của chúng tôi là: Làm Đúng Ngay Từ Lần Đầu Tiên. Hãy bình luận trên trang FacebookLinkedin của chúng tôi! Đừng quên đăng ký bản tin hàng tuần miễn phí của chúng tôi, với tất cả tin tức mới nhất về Giải pháp 3D được gửi thẳng đến địa chỉ email của bạn.