Các anh hùng của Galaxy – Cotiplas

Tin tức  on  Tháng Ba 15, 2018  by  3DSS Team

“Xin chào mọi người! Tôi muốn cho các bạn thấy mô hình ba nhân vật mà tôi đã tạo ra để phát triển một dòng đồ chơi các anh hùng. Trước tiên, tôi cần một mô hình cơ thể thú vị để được sử dụng chung cho tất các các nhân vật. Đây là một chiến lược nhằm giảm chi phí sản xuất khuôn mẫu cho sản phẩm đồ chơi.” – J. Vasconcelos –

Sau một vài phác thảo, dựa trên tài liệu tham khảo tốt, J. Vasconcelos đã có thể tạo ra bản phác thảo 3d đầu tiên được phê duyệt. Sau đó, ông ấy làm việc trên các mô hình kỹ thuật số trên máy vi tính và đưa ra một số đề xuất cho lãnh đạo công ty.

Ngay khi các mô hình kỹ thuật số được chấp nhận, J. Vasconcelos bắt đầu làm việc trên lưới đa giác (mesh) chuyển đổi chúng thành các bề mặt surface (CAD). Khi mô hình nhân vật được chuyển đổi thành dạng CAD, thao tác bố trí, phân chia từng bộ phận nhỏ và thiết kế khớp liên kết giữa các bộ phận sẽ dễ dàng hơn, việc thiết kế khuôn – tách khuôn trên dữ liệu CAD sẽ thuận lợi hơn nhiều so với dữ liệu mesh; ngoài ra việc đánh giá và chuẩn bị các bước sản xuất cũng sẽ được thuận lợi hơn nhiều.

Một khi nguyên mẫu đã được hoàn thành trên máy tính, chúng sẽ được Tạo Mẫu Nhanh với tỷ lệ 1:1. Sau đó, sử dụng mẫu in 3d để làm khuôn silicone. Sau khi có khuôn silicone thì dùng nó để sản xuất mô hình sáp. Cuối cùng, sản phẩm mẫu sẽ được sản xuất hàng loạt.

Điểm lợi trong phương pháp này là tất cả các nhân vật hoạt hình đều có chung phần thân, chân và cánh tay. Chỉ cần đổi phần đầu, phần bàn tay hoặc lắp vũ khí khác nhau thì sẽ tạo ra nhân vật khác. Điều này giúp tiết kiệm chi phí làm khuôn và tối ưu hóa chi phí sản xuất của cả lô sản phẩm.

Theo www.behance.net

Khuôn Sản Phẩm Mỹ Thuật biên dạng phức tạp
Tạo mẫu nhanh / in 3d là gì?
Các dự án tạo mẫu nhanh tương tự

 

Rate this post