Mô tả

Hình ảnh

Tượng Lênin

Vật liệu: VeroBlue

Thời gian in:

- Module nhỏ 4 tiếng

- Module lớn 6 tiếng

lenin

Robot điện tử

Vật liệu: VeroClear

Thời gian in: 20 tiếng

 

robot

Tượng LẠC LONG QUÂN

Vật liệu: Veroblue

Thời gian in: 24 tiếng

in-3d-lac-longquang

Khớp nối madacanh

CNC: 12 tiếng

Print 3D: 8 tiếng

Photo-0009Photo-0012Photo-0006

Tạo Mẫu Nhanh
5 (2) votes