impeller – từ dữ liệu scan 3d đến CAD

Dự án  lúc  13/02/2018  bởi  Tony 3D

impeller – từ dữ liệu scan 3d đến CAD là dự án thiết kế ngược tại 3DS được thực hiện rất nhanh và chính xác

Khách hàng tại USA đã gửi dữ liệu quét 3d sản phẩm impeller về văn phòng 3DS. Team 3DS sử dụng phần mềm Geomagic Design X hoàn thành file CAD đạt yêu cầu kỹ thuật về dung sai trong phạm vi thời gian: 3 tiếng đồng hồ.

Tham khảo trang thông tin các dự án công nghệ 3D bới 3D Smart Solutions tại đây

Rate this post