Quét 3d, thiết kế ngược thanh Ray Xe Lửa

Dự án  lúc  13/02/2018  bởi  Tony 3D

Dự án scan 3d, thiết kế ngược cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công Trình 3, thuộc dự án sửa chữa thanh ray xe lửa trong thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắt.

Dự án scan 3d, thiết kế ngược cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công Trình 3, thuộc dự án sửa chữa thanh ray xe lửa trong thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắt.

Tham khảo trang thông tin các dự án công nghệ 3D bới 3D Smart Solutions tại đây