Thiết kế nón bảo hiểm

Dự án  on  13/02/2018  by  3DS Team

Một số mẫu nón bảo hiểm được scan 3d, thiết kế ngược và chỉnh sửa kích thước, chức năng cho phù hợp với thị trường trong nước

Một số mẫu nón bảo hiểm được scan 3d, thiết kế ngược và chỉnh sửa kích thước, chức năng cho phù hợp với thị trường trong nước,

Hệ thống biết bị quét 3d: Eascan II
Phần mềm xử lý: Geomagic Design X

Tham khảo trang thông tin các dự án công nghệ 3D bới 3D Smart Solutions tại đây

Thiết kế nón bảo hiểm
5 (1) vote