Xử lý file scan 3d – ốp sườn xe máy

Dự án  lúc  13/02/2018  bởi  Tony 3D

Dự án thiết kế ngược (xử lý file scan 3d, và chuyển biến thành dữ liệu CAD)

Dự án thiết kế ngược (xử lý file scan 3d, và chuyển biến thành dữ liệu CAD)

Sản phẩm ốp sườn xe máy:
– Máy quét 3D: Atos core
– Phần mềm thiết kế ngược: Geomagic Design X
– Thời gian: 6 tiếng

 

 

Tham khảo trang thông tin các dự án công nghệ 3D bới 3D Smart Solutions tại đây

 

Xử lý file scan 3d – ốp sườn xe máy
5 (3) votes