Máy in 3d Công Nghệ SLA - Tiết kiệm chi phí in 3d hàng loạt

sla_3d_printer

EP-A650 EP-A650
Công nghệ:SLA
Hãng SX: SHINING3D
Vật liệu in:Resin
Độ chính xác: ±0.1 mm (<=100 mm) hoặc ±0.1% (<100 mm)
Thể tích in 3d:650 × 600 × 400 mm

 

EP-A600
Công nghệ:SLA
Hãng SX:SHINING3D
Vật liệu in:Resin
Độ chính xác:±0.1 mm (<=100 mm) hoặc ±0.1% (>100 mm)
Thể tích in 3d:600 × 600 × 400 mm

 

EP-A450
Công nghệ:SLA
Hãng SX:SHINING3D
Vật liệu in:Resin
Độ chính xác:±0.1 mm (<=100 mm) hoặc ±0.1% (>100 mm)
Thể tích in 3d:450 × 450 × 350 mm
EP-A350 EP-A350
Công nghệ:SLA
Hãng SX:SHINING3D
Vật liệu in:Resin
Độ chính xác:±0.1 mm (<=100 mm) hoặc ±0.1% (>100 mm)
Thể tích in 3d:350 × 350 × 300 mm

Máy in 3D vật liệu Kim Loại - cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

Máy in 3d kim loại

Máy in 3D Nylon | công nghệ SLS - đảm bảo Cơ lý tính sản phẩm

Máy in Nylon SLS

 

Coming soon!

Máy in 3D công nghiệp
4.93 (15) votes