Máy in 3D FormLabs - Công Nghệ in 3D resin hàng đầu trong ngành Công Nghiệp

formlab_form2

FormLabs Form2
Công nghệ:SLA
Hãng SX: FORMLABS
Vật liệu in:Resin
formLabs Form 3 FormLabs Form3
Công nghệ:SLA
Hãng SX: FORMLABS
Vật liệu in:Resin

 

FormLabs Form3L
Công nghệ: SLA
Hãng SX:    FORMLABS
Vật liệu in:  Resin